Revalidatie

De medische term revalidatie betekent herstel en een belangrijk streven is dan ook zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Hierbij wordt de beperkingvan het bewegingsapparaat als uitgangspunt genomen en niet een specifieke aandoening.

Het begint daarom met een uitgebreid onderzoek naar de stoornis en de gevolgen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast kijken we naar de motivatie en leerbaarheid van de patiënt om te kijken of er overeenstemming is te vinden over het stellen van haalbare doelen. Aan de hand van die doelen besluiten we samen of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben.

Nadat de doelen zijn vastgesteld kijken we samen hoe die doelen te behalen zijn. Hiernaast wordt er gekeken naar de motivatie en leerbaarheid om te kijken of er overeenstemming is te vinden over het stellen van haalbare doelen. Aan de hand van die doelen besluiten we of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patiënt. Nadat de doelen zijn vastgesteld kijken we  hoe die doelen te behalen zijn.

Lees hier meer over medical fitness en de juiste begeleiding